Modesto-dos Santos, Vitorino, y Lister Arruda Modesto-dos Santos. «Giant Gastric Trichobezoar – A Rare Condition». Acta Médica Costarricense 65, no. 3 (marzo 28, 2024): 1–2. Accedido junio 24, 2024. http://actamedica.medicos.sa.cr/index.php/Acta_Medica/article/view/1392.